Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

4. Rechtsvorm Kiezen

Rechtsvorm onderneming

Als u het idee heeft om een eigen bedrijf op te zetten dan zijn er een aantal mogelijkheden: een eenmanszaak, een besloten vennootschap, een vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap. De eerste twee zijn de meest gangbare bedrijfsvormen. Welke bedrijfsvorm u gaat kiezen is afhankelijk van onder andere de kosten, juridische en fiscale gevolgen en wat u wilt bereiken. U kunt zich altijd laten informeren wanneer u twijfelt.

Eenmanszaak

De eenmanszaak wordt niet echt gezien als een rechtsvorm. Dit komt omdat voor de wet de eigenaar en zijn bedrijf één en dezelfde rechtspersoon zijn. Het kan zijn dat een onderneming failliet gaat. Als dit zo is dat gaat de ondernemer dus eigenlijk ook failliet. Bij deze optie is de ondernemer met zijn gehele vermogen aansprakelijk wanneer er verlies wordt geleden in de onderneming. Het is daarbij ook van belang of u gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden, of in gemeenschap van goederen.

De eenmanszaak heeft ook een aantal voordelen, er zijn namelijk maar relatief weinig kosten. Een accountant hoeft een jaarrekening niet goed te keuren. U kunt de belastingaangifte altijd zelf doen. U kunt het resultaat van de eenmanszaak zien als het inkomen van de zzper. Het wordt dan ook alleen belast in de inkomstenbelasting. Als er investeringen gedaan worden dan kunnen deze verrekend worden met het inkomen van de drie voorgaande jaren. Een eenmanszaak kan altijd over worden gezet in een BV. Er zijn wel een paar voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ondernemersfaciliteiten. Je moet bijvoorbeeld verschillende klanten hebben, zelfstandig zijn en enig ondernemersrisico lopen. U moet ook 1225 uren per jaar aan de onderneming besteden.

Besloten Vennootschap (BV)

Als u voor een BV kiest dan kost het u meer tijd maar ook moet u meer investeren. U moet namelijk een oprichtingsakte in uw bezit hebben en deze moet notarieel worden geregeld. Er moet een verklaring van geen bezwaar afgegeven worden en daarnaast moet u een beginkapitaal hebben van 18.000 euro (2011). Er kan tot de BV een feit is worden gehandeld onder de naam BV in oprichting. De ondernemer is hierbij ook persoonlijk aansprakelijk.

Het inkomen van de ondernemer wordt belast in de inkomstenbelasting. Het kan zijn dat er geen salaris wordt uitgekeerd, dan wordt het bedrag fictief vastgesteld op minimaal 41.000 euro (2011) per grootaandeelhouder. Hier moet wel loonbelasting over worden afgedragen. U kunt met de Belastingdienst van te voren een lager bedrag afspreken wanneer u het hier niet mee eens bent. Dan is er nog het restant van de winst, deze hoort bij de vennootbelasting. Maar de BV is ook eenvoudiger wanneer er sprake zou zijn van bedrijfsoverdracht. U kunt de aandelen verkopen en u bent klaar. Maar er zijn ook een paar mindere aspecten aan de BV. Dus u kunt maar beter van te voren een notaris raadplegen zodat de jaarstukken op worden gemaakt. U bent ook verplicht om u in te schrijven in het handelsregister.

BV of eensmanszaak

Het kan zijn dat u voor een BV kiest, dan is het lastig om verlies te verrekenen. Het kan zijn dat de BV na slecht presteren op wordt geheven, dan vervalt de mogelijkheid om het verlies te verrekenen. Maar bij de eenmanszaak ligt dat anders, want dan kunt u het verlies compenseren met toekomstig inkomen uit ander werk in box één in de daaropvolgende 9 jaar.

Vennootschap onder Firma (VOF)

Een VOF is een eenmanszaak met meer dan één eigenaar (dit noemen we ook wel firmanten). U hoeft de onderneming alleen maar in te laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. U kunt het deels vergelijken met een eenmanszaak als het gaat over een faillissement van de onderneming. Dit heeft namelijk het faillissement van de ondernemers tot gevolg. Notariële verplichtingen heeft u ook wanneer u voor een VOF kiest.

Man/Vrouw firma

De man/vrouw firma, dit is een speciale vorm van een VOF. Hierbij zijn beide partners gezamenlijk een onderneming aan het drijven. De man en de vrouw worden wel apart als ondernemer beschouwd en komen dus allebei in aanmerking voor de ondernemersfaciliteiten.

Commanditaire Vennootschap (CV)

Dan is er nog de commanditaire vennootschap. Dit is een speciale vorm van een VOF en hiervan is sprake wanneer een van de vennoten slechts het kapitaal inbrengt (dit noemen we een stille vennoot) terwijl de beherende vennoot de onderneming drijft. Het voordeel van de stille vennoot is, zolang hij niet betrokken is bij de bedrijfsvoering, dat hij niet aansprakelijk is met zijn privévermogen.

Overige vormen

Er zijn nog meer bedrijfsvormen, zoals: coöperatie, vereniging, NV, maatschap en een stichting. Deze zijn over het algemeen niet van toepassing voor zzpers en worden hier verder niet behandeld.

Laat een reactie achter

naam

email (niet zichtbaar)

website

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.