Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Juridisch

Juridische Bijstand

Juridische bijstand voor ZZP’ers

Als ZZP’er loop je risico en bestaat er een kans dat je te maken krijgt met een claim. Nu het in Nederland steeds gebruikelijker wordt om een claim in te dienen is het daarom niet onverstandig om er in ieder geval voor te zorgen dat je gebruik kunt maken van juridische hulp.… Lees verder

Incasso ZZP

Klanten die niet betalen

Als ZZP’er loop je natuurlijk het risico dat bepaalde afnemers niet zullen betalen. Je zit er niet op te wachten, maar wanneer je aan de slag gaat zal je er vroeg of laat een keer mee te maken krijgen.… Lees verder

Algemene voorwaarden

Het is als ZZP’er van verstandig om Algemene Voorwaarden te hanteren, ook al is dat niet verplicht. Dat heeft te maken met het feit dat je hier de wederzijdse rechten en plichten in vast kunt leggen, zodat die goed duidelijk zijn voor de beide partijen.… Lees verder

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid ZZP’er

Als ZZP’er of freelancer kun je aansprakelijk worden gesteld voor schade die er ontstaat tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Het is uiteraard niet iets waar je op rekent, maar het is verstandig om vooraf goed na te denken over de mogelijke risico’s.… Lees verder